Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prednáška Dr. hab. Adama Swiezynskeho

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pozýva všetkých záujemcov na prednášku

Dr. hab. Adama Swiezynskeho (Institute of Philosophy, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland) na tému:

"On the significance of paradox for science. Photometric paradox case",

ktorá sa uskutoční 12. decembra 2017 o 14:40 hod. v miestnosti 4S4

Bližšie informácie: