Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Predĺženie ISIC preukazov na dopravu počas prázdnin

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Končiaci denný študent Bc. alebo Mgr. štúdia má platnosť svojho ISIC-u na dopravu nastavenú do 30.6.2016. Ak bude takýto študent opakovať ročník alebo záverečné skúšky, je stále študentom a má teda nárok na zľavy na doprave, aj po tomto termíne. SČK oznamuje študentom, že si môžu prísť predĺžiť platnosť svojho ISIC - ku. Študentom PDF, FF a PF stačí aktivovať preukaz na termináli a skontrolovať platnosť preukazu. Študenti ostatných fakúlt musia prísť na SČK osobne a následne si preukaz aktivovať.