Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Právnická fakulta má nového laureáta

Slovenská rektorská konferencia pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied 13. decembra 2017 podporila národnú súťaž - Študentská osobnosť Slovenska. Hlavným organizátorom bol Junior Chamber International - Slovakia. V dvanástich kategóriách bolo nominovaných 90 študentov a mladých vedcov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Za oblasť práva sa pre akademický rok 2016/2017 stal laureátom študent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Dominik Drdúl. Porota ocenila jeho odborné aktivity v oblasti ochrany práv telesne postihnutých a zvyšovanie informovanosti o danej problematike. Srdečne blahoželáme!

laureat trnavskej univerzity ocenenie