Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pracovný režim zamestnancov CIS TU v súlade s Príkazom rektora č.5/2020

Vážení zamestnanci, milí študenti,

v súlade s Príkazom rektora TU č.5/2020 zo dňa 28.5.2020 budú od 1.6..2020 zamestnanci CIS TU zabezpečovať štandardné služby prevádzky univerzitnej siete a univerzitných informačných systémov (UIS) prevažne formou Home Office.

Štandardná podpora používateľov univerzitnej siete a UIS bude zabezpečená službami Help Desk prostredníctvom e-mailov, ktoré sú zverejnené na stránke webového sídla TU Univerzitné informačné systémy.

Požiadavku na  zabezpečenie špeciálnej služby, ktorá si v termíne od 1.6.2020 vyžaduje osobnú účasť zamestnanca CIS TU na pracovisku, zašlite, prosím, aspoň deň vopred na e-mail cis@truni.sk

Schválený štandardný režim práce zamestnancov CIS TU sa môže zmeniť na základe dohody zamestnanca so svojim nadriadeným. V súlade s odporúčaním kvestorky univerzity si zamestnanci CIS budú podstatnú časť riadnej dovolenky čerpať v období od 1.7. do 31.8.2020, preto bude obmedzené poskytovanie niektorých služieb a môže sa predĺžiť riešenie požiadaviek zaslaných prostredníctvom e-mailov na Help Desk.

Aktuálne čerpanie dovolenky:

Ing. Viera Vajglová 10.8.-21.8.2020

Bc. Tomáš Drgoň 11.8.2020

Mgr. Peter Slížik 13.-14.8.2020

Ing. Jozef Koricina 13.8.-25.8.2020