Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pracovný režim zamestnancov CIS TU v súlade s Príkazom rektora č.2/2020

Vážení zamestnanci, milí študenti,

v súlade s Príkazom rektora č.2/2020 k zníženiu rizika nákazy novým koronavírusom 2019-nCOV (ods. č.5) budú od 10.3.2020 zamestnanci CIS TU zabezpečovať štandardné služby prevádzky univerzitnej siete a univerzitných informačných systémov (UIS) formou Home Office.

Štandardná podpora používateľov univerzitnej siete a UIS bude zabezpečená službami Help Desk prostredníctvom e-mailov, ktoré sú zverejnené na stránke webového sídla TU Univerzitné informačné systémy.

Požiadavku na  zabezpečenie špeciálnej služby, ktorá si v termíne od 10.3. do 24.3.2020 vyžaduje osobnú účasť zamestnanca CIS TU na pracovisku, zašlite, prosím, aspoň deň vopred na e-mail cis@truni.sk

 

Verím, že prijaté opatrenia pomôžu ochrániť zdravie všetkých zamestnancov a študentov TU v Trnave a zároveň im umožnia využívať UIS na prácu a štúdium počas prerušenia prezenčnej formy vyučovania.

 

Ing. Jozef Koricina

riaditeľ Centra informačných systémov TU v Trnave