Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pozývame vás na ples Trnavskej univerzity 25.1.2020

Srdečne vás pozývame na ples Trnavskej univerzity v Trnave!
 

ples trnavskej univerzity 2020

Cena vstupenky / 1 osoba 55 eur
Študenti I. a II. stupňa dennej formy štúdia 30 eur

O dobrú náladu sa postarajú a do tanca bude hrať:
Ľudová hudba Heskovci z Červeníka a DeeJay DROBEC
Hosť večera bude Dano Heriban Trio

Výťažok z plesu bude venovaný na charitatívny účel.

--- 

Rezervácia vstupeniek do nedele 16. januára 2020
Vstupenky si môžete kúpiť od 8. 1. 2020 - 16. 1. 2020
v pracovných dňoch od 09.00 do 14.00 hod na týchto miestach:
Organizačné oddelenie kancelárie rektora
- Mgr. Ladvenicová, daniela.ladvenicova@truni.sk, č. tel. 59 39 393
PdF - Ing. Obertová, valeria.obertova@truni.sk, č. tel.: 55 16 047, kl. 521
PF - Ing. Novotová, viera.novotova@truni.sk, č. tel. 59 39 603
Ing. Kollárová, lubica.kollarova@truni.sk, č. tel. 02/52 77 54 20

V prípade záujmu si môžete rezervovať aj ubytovanie.