E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pozvánka na dokumentárny eko-film.

Premietanie filmu "Bez odpadu!", spojené s diskusiou o odpadoch s odborníkmi, prebehne 21. marca 2018 o 13.00 hod v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na Priemyselnej ulici 4. Filmový dokument je osobným príbehom dvoch mladých ľudí, ktorý vyvolá úsmev a môže inšpirovať zmeny v správaní ľudí. Prináša tiež mrazivé súvislosti o globálnych dopadoch nadmerne konzumnej civilizácie. Vstup voľný.