Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Používanie

Teraz už môžete používať VPN pri pripojení k internetu z akéhokoľvek umiestnenia na svete a pracovať so svojimi dátami ako keby ste sa nachádzali priamo v budove TU.
V prípade pochybností si môžete overiť  IP adresu použitím príkazového riadku. Z ponuky „Štart“ a výberu „Spustiť“ zadajte príkaz „cmd“ (command prompt). Spustí sa príkazový riadok, na ktorom zadáte príkaz „ipconfig /all“.  Systém vypíše nastavenia vašich sieťových rozhraní. Tu nájdete aj sieť VPN a ňou pridelenú IP adresu. Táto adresa musí byť povolená na prístupy k vašim serverom a PC. Pre používateľov TU je defaultne prideľovaná z rozsahu adries 172.17.10.0/24