Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2013/2014

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Vážení študenti,

pred začiatkom nového akademického roka zverejnila Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Podmienky na poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov vysokých škôl v akademickom roku 2013/2014. Pozorne si prečítajte nižšieuvedený oznam, aby ste sa vyhli problémom s priznávaním zľavy pri cestovaní vlakmi ŽSSK, a.s.

Oznam ŽSSK, a.s.