E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ponuka stáže pre študentov a absolventov TU

Zdroj: 
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu

Česká spoločnosť KoPlac týmto hľadá stážistov zo Slovenska na pozície uvedené v jednotlivých prílohách. KoPlac je organizácia, ktorá ponúka stážistom rozvoj ich zručností a získavanie skúseností v kreatívnom, dynamickom a medzinárodnom prostredí.

Art Mill KoPlac
Erasmus KoPlac
GIS KoPlac
HR KoPlac
IT KoPlac
Marketing assistant