Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Ponuka databáz na vyhľadávanie stáží v zahraničí pre študentov alebo zamestnancov vysokých škôl

Zdroj: 
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu dáva do pozornosti zoznam databáz, ktoré je možné využiť na vyhľadávanie podnikov/organizácií na stáž v zahraničí pre študentov alebo zamestnancov vysokých škôl. Niektoré databázy sú vytvorené na tento účel, iné majú rozsiahlejší záber. Zároveň sa tam môžu registrovať podniky/inštitúcie/školy, ktoré majú záujem prijať študenta na stáž.

Databáza vytvorená v rámci projektu ESN – Erasmus Student Network:   http://erasmusintern.org/

School Education Gateway- databáza – hlavne školské vzdelávanie – hľadanie partnerov, vzdelávacích kurzov, job shadowing, hostiteľské školy pre budúcich učiteľov/absolventov –stáže: http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/tools/mobility.cfm

Iné databázy:

http://www.praxisnetwork.eu/

http://www.eaec.eu.com/index.php?id=32

http://globalplacement.com/

http://www.europe-internship.com/

http://eurasmus.com/en/
 

Dovoľujeme si upozorniť, že národné agentúry nekontrolujú obsah ani nevedia garantovať kvalitu ponúkaných stáží. Za prípravu stáže v súlade so študijným programom študenta, výber vhodného podniku a monitorovanie celého priebehu stáže je zodpovedná vysoká škola v spolupráci so študentom/zamestnancom a partnerským podnikom.