E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pomáhame v Keni pri infekčných ochoreniach

Infekčné ochorenia predstavujú v Keni výraznú záťaž populácie. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU spustila s finančnou pomocou SlovakAid projekt s cieľom zníženia chorobnosti a úmrtnosti kenskej populácie. Po úspešnom absolvovaní prvej fázy prevencie šírenia infekčných ochorení, ktorá zahŕňala prednášky, skupinové zadania a úlohy, zostavenie pracovného plánu a prax v teréne, už na projekte aktívne pracuje pod vedením Mgr. Denisy Jakubcovej, PhD. a PhDr. Zuzany Kráľovej, PhD prvých 70 komunitných zdravotníckych pracovníkov.