Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Podpora

V prípade otázok a pripomienok k systému Zimbra 1 píšte na email adresu: zimbra1@truni.sk.

Reakčný čas, v ktorom správca systému Zimbra1 najneskôr odpovie používateľovi na e-mailovú požiadavku v rámci Help Desk je 24 hodín počas pracovných dní.