E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Poďakovanie dobrovoľníckej študentskej organizácie

Študentská organizácia Erasmus Student Network pôsobiaca v celej Európe, poslala rektorovi Trnavskej univerzity Marekovi Šmidovi ďakovný list, v ktorom vyzdvihuje tvrdú prácu študentov študujúcich na našej univerzite. Oceňuje ich čas a energiu, ktorú popri štúdiu investujú aj do dobrovoľníckej činnosti a sebarozvoja. Zároveň vyjadrila poďakovanie vedeniu univerzity, ktoré dáva študentom príležitosť na efektívne a zmysluplné využitie voľného času, čím napĺňajú základnú myšlienku ESN "študenti pomáhajú študentom".