E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pocta profesorovi Jozefovi Šimončičovi

Univerzitný profesor PhDr. Jozef Šimončič, CSc. oslavuje životné jubileum. Slovenský archivár a historik patrí k zakladateľskej generácii pedagógov Trnavskej univerzity, na ktorej po jej obnovení v roku 1992 pôsobil ako interný pedagóg na Katedre histórie. Zorganizoval niekoľko vedeckých konferencií; svoju publikačnú činnosť rozvíjal predovšetkým na témy: dejiny Trnavy a Trnavskej univerzity. Pri príležitosti jeho deväťdesiatich narodenín Trnavská univerzita v Trnave, Katedra histórie Filozofickej fakulty a Ústav dejín Trnavskej univerzity, Ministerstvo vnútra SR - Štátny archív v Trnave, Tyrnavia - Spolok trnavských historikov Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave a Mesto Trnava 19. júna 2018 organizovali kolokvium v Aule Pázmaneum Trnavskej univerzity.