Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Počas posledného januárového víkendu sme plesali na Smolenickom zámku