Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Počas Dňa Trnavskej univerzity počasie účastníkom prialo

Univerzita organizovala 23. septembra už tradičné „outdoorové“ podujatie pre zamestnancov fakúlt a rektorátu. Na desiatom ročníku športovo-turistického dňa sa zúčastnilo 133 účastníkov, ktorí si mohli vybrať jednu z troch rôzne náročných turistických trás v pohorí Považského Inovca. Piatkové popoludnie bolo ukončené spoločným občerstvením v motoreste Čertova pec pri obci Radošiná.

Veríme, že Deň univerzity s dobrým počasím ponúkol mnohým zamestnancom možnosť pre lepšie vzájomné spoznanie sa aj mimo pracovných aktivít.