Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Periodiká

Periodiká Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity odoberá cca 200 titulov slovenskej a zahraničnej periodickej tlače.

Najnovšie ročniky sú v študovni a požičiavajú sa prezenčne.
Staršie sa nachadzajú v sklade, treba o ne požiadať v študovni deň dopredu.

O požičiavaní periodík sa podrobnejšie dozviete osobne od pracovníkov študovne UK TU na 2. poschodí.
Zoznamy periodík sa pravidelne aktualizujú.

Zoznam periodík objednaných na rok 2018 do Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity.
Zoznam periodík podľa odborov v Univerzitnej knižnici TU.
Zoznam periodík v študovni Právnickej fakulty
Zoznam periodík Okaliánum

Správca periodík:

Mgr. Stanislav Šišulák, PhD.
tel. +421 33 5939 337
stanislav.sisulak@truni.sk