Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Partnerstvo medzi TTSK a TU

Trnavský samosprávny kraj a Trnavská univerzita v Trnave 4. októbra 2019 podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Podpisom rektora Trnavskej univerzity prof. René Bílika a predsedu TTSK Mgr. Jozefa Viskupiča sa zaviazali k partnerstvu a posilneniu vzájomnej spolupráce.

Účelom memoranda je skoordinovať strategické zámery rozvoja TTSK a inovatívnu výučbu, skvalitniť vysokoškolské štúdium a vedecko-výskumné pôsobenie v národnom i medzinárodnom kontexte na Trnavskej univerzite v Trnave pre potreby regiónu. Jeho cieľom je tak rozvíjať spoluprácu a v rôznych podobách, predstavovať a propagovať hodnoty a identitu regiónu TTSK.

TT VÚC | TA3 17:56MTT 0:35