Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o pridelení ubytovania - 3. kolo

OZNÁMENIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA

Zoznam študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie v akademickom roku 2017/2018 - 3. kolo

Komisia rektora Trnavskej univerzity v Trnave pre ubytovanie študentov (ďalej len „komisia“) na svojom zasadnutí dňa 13. septembra 2017 pridelila obmedzený počet uvoľnených ubytovacích  miest. Na zasadnutí komisie sa riešili žiadosti študentov prijatých na štúdium dodatočne, žiadosti o zmenu prideleného ubytovania a žiadosti o prehodnotenie rozhodnutia o nepridelení ubytovania.  

VŠETCI ŠTUDENTI, KTORÝM BOLO PRIDELENÉ UBYTOVANIE, SÚ POVINNÍ SVOJ ZÁUJEM O PRIDELENÉ UBYTOVANIE POTVRDIŤ ZASLANÍM VYPLNENEJ NÁVRATKY.

Návratku je potrebné doručiť elektronicky na adresu: ubytovacia.komisia@truni.sk

najneskôr do 20. septembra 2017.

Vzhľadom k obmedzenému počtu ubytovacích kapacít Vám mohlo byť pridelené i iné, ako Vami požadované ubytovacie zariadenie. Doručením podpísanej návratky súhlasíte s prideleným ubytovacím zariadením.

NEDORUČENIE PODPÍSANEJ NÁVRATKY BUDE POVAŽOVANÉ ZA ODMIETNUTIE PRIDELENÉHO UBYTOVANIA!

POUŽITÉ SKRATKY UBYTOVACÍCH  ZARIADENÍ si môžete pozrieť TU:

ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM3. kolo

TLAČIVO NÁVRATKY si môžete stiahnuť TU:

Študentom, ktorí sa nenašli v priloženom zozname, ubytovanie nebolo pridelené a je potrebné, aby si ho riešili individuálne, prípadne, ešte začiatkom októbra, na ubytovacom oddelení TU.

Bližšie informácie o ubytovacích zariadeniach môžete nájsť na webovej stránke Trnavskej univerzity v sekcii Informácie pre študentov → Ubytovanie → Ubytovne - základné informácie
 ________________________________________
Kontakt pre ubytovanie:
Komisia pre ubytovanie študentov, Hornopotočná 23, 918 43  Trnava,
e-mail: ubytovacia.komisia@truni.sk
________________________________________