Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

Zdroj: 
Právnická fakulta