Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Oznam knižnice

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Vážení čitatelia, v súčasnej dobe nie sme schopní uspokojiť vaše mailové a telefonické požiadavky súvisiace s predlžovaním výpožičnej doby kníh. Ubezpečujeme vás, že poplatky za upomienky vzniknuté počas uzavretia univerzitnej knižnice vám vystornujeme. Bližšie informácie vám ešte upresníme.

čo robiť, žiadna panika