Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Otvorenie Centra podpory študentov

Vážení študenti,

         dovoľujeme si Vám oznámiť, že Trnavská univerzita v Trnave otvára v týchto dňoch Centrum podpory študentov, v ktorom ponúka pre svojich študentov rôzne možnosti poradenstva a športových aktivít.

Centrum zastrešuje prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

Všetky informácie týkajúce sa novootvoreného centra, vrátane kontaktov, nájdete na hlavnej univerzitnej stránke pod názvom "Centrum podpory študentov“.

 

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.
prorektorka pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov