Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Otvorenie akademického roku

Vážení študenti, 
vážení zamestnanci,
vážená akademická obec Trnavskej univerzity v Trnave,

Trnavská univerzita Trnave vo svojej novodobej histórii otvára svoj 27. akademický rok.  Pri tejto príležitosti Vás srdečne pozývam v pondelok 24. septembra 2018 na podujatia venované tejto udalosti.

Marek Šmid
Rektor TU

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje v tomto dni od 07.50 do 13.00 hod. rektorské voľno.