Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Otváracie hodiny knižnice, opatrenia po dobu trvania pandémie

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Vážení čitatelia a používatelia univerzitnej knižnice,

dovoľujeme si vás informovať, že od 7. septembra 2020 sú otváracie hodiny univerzitnej knižnice nasledovné:
Pondelok – Štvrtok od 9:00 do 15:00
Piatok od 9:00 do 12:00

Od tohto dňa môžete využívať aj voľný výber v absenčných výpožičkách rešpektujúc nižšie uvedené zásady. Zároveň dočasne zostáva v platnosti aj doterajšia možnosť objednávania literatúry.

Na žiadanku uveďte základné údaje: prírastkové číslo knihy, meno autora, názov, prípadne priložte screen shot detailu záznamu z online katalógu. Žiadanky na požadovanú literatúru zasielajte na email viera.cambalova@truni.sk. Zároveň uveďte svoje meno, priezvisko a ako identifikačný znak dátum narodenia.

Oznam o pripravených knihách vám odošleme na vašu emailovú adresu. Pri študentoch a pedagógoch prosíme o využívanie univerzitných e-mailových schránok ZIMBRA. Po odoslaní správy budú knihy pre Vás odložené 2 dni v knižnici. Prineste si prosím vlastné pero.

Vážení čitatelia a používatelia univerzitnej knižnice, v súvislosti s prevenciou nákazy COVID-19 a v nadväznosti na príkaz rektora TU č. 6/2020 vás žiadame o dodržiavanie nasledujúcich protiepidemických opatrení:

  • nevstupujte do priestorov knižnice s príznakmi ochorenia COVID-19 (najmä zvýšená telesná teplota, kašeľ)
  • pred vstupom do priestorov knižnice použite dezinfekciu rúk,
  • do priestorov knižnice vstupujte s prekrytím horných dýchacích ciest,
  • v priestoroch knižnice dodržujte minimálny odstup - vzdialenosť 2 m od iných osôb,
  • maximálne možný počet čitateľov nachádzajúcich sa v knižničnom fonde je 10,
  • na vrátenie kníh podľa možnosti predovšetkým používajte bibliobox.

Venujte pozornosť aktuálnym usmerneniam (https://www.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/prikaz_rektora_tu_c._..., https://www.ulib.sk/files/sk/novinky/archiv/preventivne-opatrenia-pred-c...

pandémia