Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Otváracie hodinyDôležité upozornenia!

- Vzhľadom k obmedzeným priestorovým možnostiam žiadame študentov, aby do priestorov absenčných a prezenčných výpožičných služieb nevstupovali s kabátmi či cestovnými taškami.

- V priestore knižnice nie je dovolené konzumovať jedlo alebo vstupovať doň s nápojmi.

- Prácou knihovníka je pomôcť študentom vyhľadať konkrétne publikácie. V žiadnom prípade nie je povinný vyhľadávať publikácie, ktoré môžu súvisieť s písaním seminárnych, bakalárskych či diplomových prác iba na základe uvedenia témy.

Univerzitná knižnica - výpožičky:
Hornopotočná 23, tel.: 033 / 5939 302

Pondelok: 8:00 - 12:00
Utorok - Piatok: 8:00 - 15:00 (Počas semestra do 18:00)


Univerzitná knižnica - študovňa:
Hornopotočná 23, tel.: 033 / 5939 337

Pondelok: 8:00 - 12:00
Utorok - Piatok: 8:00 - 15:00 (Počas semestra do 18:00)


Počas mesiacov júl - august

Počas letných prázdnin (1.7-31.8) budú otváracie hodiny knižnice (absenčné, prezenčné výpožičné služby) nasledovné:
Pondelok - Piatok 8:00 - 12:00
Knižnica bude z dôvodu reorganizácie priestoru ZATVORENÁ od 6.8 do 24.8, znovu OTVORÍME 27.8.2018

 

Knižničný a výpožičný poriadok

 

Štatút UK

Organizačný poriadok