Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

One week with Dan Zahavi

Zdroj: 
Filozofická fakulta

Počas ďalšieho jarného "One week with..." v letnom semestri AR 2015/2016 privíta Filozofická fakulta profesora Dana Zahaviho z University of Copenhagen. Katedra filozofie Filozofickej fakulty TU týmto vyjadruje veľké potešenie z príležitosti vypočuť si profesora Zahaviho na sérii prednášok, ktoré budú zároveň tvoriť predmet Phenomenology and naturalism.


Viac informácií o termínoch prednášok profesora Dana Zahaviho nájdete na stránke http://fff.truni.sk/?mod=noticeboard&detail=237