Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Očkovanie sa začalo v priestoroch Trnavskej univerzity. Medzi prvými zaočkovanými aj rektor Bílik a dekan Slaný

pavilón klinických a laboratórnych disciplín Trnava, foto: Barbora Likavská

V utorok 5. januára sa začalo s očkovaním v Trnavskom samosprávnom kraji. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity vyhovela prosbe Fakultnej nemocnice v Trnave a na očkovanie poskytla svoje priestory - konkrétne Pavilón klinických a laboratórnych disciplín, kde sídli univerzitné výskumné Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií. Medzi prvými zaočkovanými boli okrem čelných predstaviteľov kraja aj rektor Trnavskej univerzity prof. René Bílik a dekan fakulty zdravotníctva a sociálnej práce prof. Jaroslav Slaný.

„O poskytnutie priestorov pre toto začatie ma požiadal riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trnave, vzhľadom k tomu, že nemocnica nemá adekvátne priestory pre takúto akciu,“ uviedol dekan Jaroslav Slaný. S požiadavkou súhlasil aj preto, aby zdravotnícka fakulta podporila významnú a prospešnú aktivitu v boji proti pandémii.

René Bílik: Očkovanie je cesta, ako vzkriesiť študentský život

očkovanie rené bílik trnavská univerzitaŠtartu vakcinácie sa okrem dekana J. Slaného zúčastnil trnavský župan Jozef Viskupič, primátor Trnavy Peter Bročka, rektor Trnavskej univerzity René Bílik, riaditeľ trnavskej fakultnej nemocnice Vladislav Šrojta, ako aj ďalšie osobnosti kraja.

Prečo sa dal očkovať rektor TRUNI prof. René Bílik? "Je to už takmer rok, čo na pôde našej univerzity nemáme fyzicky prítomných študentov. Takmer rok uplynul odo dňa, keď sme museli zredukovať či úplne zrušiť podstatnú časť našich akademických podujatí a ceremónií (promócie absolventov, slávnostné ukončenie akademického roka, slávnostné otvorenie akademického roka, imatrikulácie študentov prvých ročníkov, odovzdávanie univerzitných ocenení a pod.). Po skúsenostiach s doterajšími opatreniami voči šíreniu vírusovej nákazy mi je jasné, že jednou z najperspektívnejších a najbezpečnejších ciest (ak nie vôbec jedinou), ktorá môže vrátiť študentov do prednáškových a seminárnych miestností, ktorá môže opätovne vzkriesiť náš univerzitný a študentský život, je práve očkovanie." 

Jaroslav Slaný: Chceme obnoviť normálny život

Medzi prvými, ktorých zaočkovali proti covid-19 v Trnavskom kraji, bol aj dekan fakulty zdravotníctva a sociálnej práce prof. Jaroslav Slaný. "Vakcinace je dnes jediný skutečně bezpečný způsob, jak zastavit pandemii koronaviru. Druhé dvě možnosti jsou zatíženy velkými problémy a nejistotou: jedna z nich je, že budeme čekat, až se virus svojí náhodnou mutací "zklidní" a přestane se takto šířit (ale to je samozřejmě velmi nejisté - nevíme kdy by to takto nastalo, a navíc se mutací může naopak začít chovat agresivněji než doposud), nebo nechat "promořit" celou populaci - ale tady sami vidíme, jak to v praxi vypadá - hrozí kolaps celé infrastruktury státu, je vysoká letalita rizikových skupin apod. Proto je vakcina pro tuto chvíli skutečně jediná bezpečná cesta, jak "z toho ven"!," uvažuje prof. J. Slaný. "Chceme přeci obnovit "normální" život jak ve škole, tak ve svém občanském životě, nebo snad to někdo nechce?"

"Bolo preto pre mňa nesmiernou poctou, že som mohol byť jedným zo zúčastnených, a tým prispieť a zároveň aj povzbudiť ostatných k spoločnému pootvoreníu brán našej univerzity, cez ktoré sa do jej priestorov vrátia naši študenti," uviedol rektor prof. René Bílik, ktorý spolu s dekanom J. Slaným zároveň poďakoval za organizačnú prípravu a zaistenie tejto akcie docentke Silvii Putekovej, doktorke Janke Prnovej, a taktiež docentke Adriáne Kršákovej a doktorke Jaroslave Brňovej.

Účasť Trnavskej univerzity na spustení očkovania v Trnavskom kraji nie je len symbolická: uskutočnilo sa to v našom pavilóne, kde realizujeme intenzívny výskum v oblasti prevencie infekcií pod hlavičkou výskumného Centra mikrobiológie a prevencie infekcií. Prvou očkovanou osobou bola naša bývalá kolegyňa a dlhoročná primárka a prednostka Infekčnej kliniky prof. Anna Strehárová. Očkovala ju súčasná prednostka infekčnej kliniky doc. Adriána Kršáková. Na akcii sa organizačne podieľali aj naše kolegyne z fakulty zdravotníctva, ktoré pôsobia v ambulancii všeobecného lekára PZS a na oddelení nemocničnej hygieny a epidemiológie FN Trnava. Ďakujeme im za to v mene celej akademickej obce! 

 

foto z očkovania: TASR/Lukáš Grinaj

foto: TRUNI/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!