Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

O nás

Centrum jazykov vzniklo v r. 2013 v rámci Centra ďalšieho vzdelávania Trnavskej univerzity na podnet skvalitnenia, rozšírenia a aktualizácie cudzojazyčného vzdelávania pre študentov všetkých fakúlt Trnavskej univerzity (v dennej prezenčnej a externej forme štúdia),  zamestnancov Trnavskej univerzity a rovnako aj pre záujemcov z radov verejnosti, a to bez ohľadu na už získané jazykové zručnosti.

Naše centrum je jedinečné v prístupe ku svojim klientom nielen vďaka rozmanitej ponuke cudzích jazykov, ale aj v tom, že  poskytuje odbornú jazykovú prípravu v anglickom jazyku, ktorá je z hľadiska aktuálneho uplatnenia sa na trhu práce neodmysliteľnou súčasťou odborných kompetencií.

Navyše máte jedinečnú možnosť naučiť sa latinský jazyk, čo ocenia najmä právnici, lekári a všetci, ktorí pracujete v zdravotníctve.

V ponuke nájdete aj niekoľko špecializovaných kurzov, ktoré prispôsobíme Vašim aktuálnym požiadavkám a potrebám.

Jazykovú prípravu zabezpečujú kvalitní učitelia s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí Vám ušijú  kurz presne na mieru tak, ako si to vyžaduje Vaše odborné zameranie.

Výučba prebieha buď semestrálne (počas zimného a letného semestra aktuálneho akademického roka, v období september – december a následne február – máj/jún) alebo v bloku (1 kurz = 48 hod). V prípade špecializovaných, resp. individuálnych kurzov, dĺžka a intenzita kurzu závisí od počtu záujemcov a je upravená podľa potreby počas celého kalendárneho roka.

Pre všetkých študentov je možné, aby aj  počas skúškového obdobia, medzi zimným a letným semestrom, absolvovali vopred dohodnutý počet hodín cudzieho jazyka.