Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Nová športová ponuka CPŠ

Zdroj: 
Centrum podpory študentov

Vážení študenti Trnavskej univerzity v Trnave,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že do ponuky Centra podpory študentov (CPŠ) v oblasti športových aktivít pribudla možnosť prihlásiť sa do Klubu bojových umení (Wu shu kung fu) "Plachtiaci orol". Bližšie informácie nájdete na stránke CPŠ (http://www.truni.sk/sk/sportove-aktivity) alebo na stránke http://www.plachtiaciorol.sk/.