Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stáli sme pri vzniku Katolíckej univerzity. Pri jej 20. výročí nás ocenili pamätnou medailou

Katolícka univerzita v Ružomberku si vlani pripomenula 20 rokov od svojho založenia. Pri tejto príležitosti odovzdal jej rektor doc. Jaroslav Demko pamätnú medailu Trnavskej univerzite, ktorú prevzal rektor prof. René Bílik. V roku 1995 sa základy jedinej katolíckej univerzity na Slovensku položili práve vďaka našej alma mater. Dnes nás s KU okrem vzájomnej spolupráce spája členstvo v Konzorciu slovenských univerzít U10+. "Katolícka univerzita v Ružomberku a Trnavská univerzita v Trnave, ktoré majú veľa spoločného, tvoria základný pilier humanitného vzdelávania na Slovensku," vyjadril sa počas svojej návštevy J. Demko.

Pripomeňme si, čo o vzniku Katolíckej univerzity v Ružomberku napísal vedúci Ústavu dejín Trnavskej univerzity v Trnave PhDr. Marián Manák, PhD.: „Azda každý učiteľ či študent Trnavskej univerzity dnes vie, že v súčasnosti má univerzita päť fakúlt: k dvom zakladajúcim – pedagogickej a fakulte humanistiky/filozofickej fakulte (1992) postupne pribudli fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (1994), teologická fakulta (1997) a napokon právnická fakulta (1998).

Málokto však už vie, že okrem nich pôsobila pod hlavičkou Trnavskej univerzity – i keď iba krátke obdobie – aj ďalšia fakulta. V roku 1995 bolo zriadené vedecko-pedagogického pracovisko Pedagogický inštitút sv. Ondreja pri Trnavskej univerzite so sídlom v Ružomberku, ktorý bol o rok na to premenovaný na Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja v Ružomberku. Avšak Akreditačná komisia vlády SR odmietla fakultu akreditovať a zaregistrovať s odôvodnením, že v rámci TU nemôžu pôsobiť dve fakulty s rovnakým zameraním (v rámci univerzity existovala už pedagogická fakulta).

Katecheticko-pedagogická fakulta napokon v roku 1997 ukončila svoje krátke pôsobenie v rámci Trnavskej univerzity a prešla pod Žilinskú univerzitu. Ani tu ale nezostala dlho, pretože od 1. júla 2000 na jej základoch vznikla samostatná Katolícka univerzita v Ružomberku.“

foto: ku.sk, TRUNI/Barbora Likavská

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!

      

 

Jaroslav Demko, René Bílik (foto Barbora Likavská)
rektor TRUNI prof. René Bílik
Jaroslav Demko, René Bílik (foto Barbora Likavská)
pamätná medaila pri 20. výročí Katolíckej univerzity v Ružomberku
Jaroslav Demko, René Bílik (foto Barbora Likavská)