Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Leopoldov: Odhalili sme pamätnú tabuľu biskupovi Gojdičovi

Miloš Lichner, René Bílik, Ján Babjak, Igor Rintel, Jozef Viskupič

Pred 70 rokmi komunisti zrušili gréckokatolícku cirkev a pred 60 rokmi v leopoldovskom väzení zomrel blahoslavený Pavol Peter Gojdič. Obidve udalosti si dnes pripomenuli v Leopoldove odhalením pamätnej tabule Spravodlivému medzi národmi na tamojšom Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby.

Odhalenie pamätnej tabule P. Gojdičovi, Leopoldov, 2020

Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára, ktorý sa oficiálne ospravedlnil Gréckokatolíckej cirkvi za jej zrušenie počas bývalého režimu. „Gojdič si dobrovoľne vybral vlastné utrpenie, aby zachránil životy mnohých Židov pred istou smrťou v koncentračných táboroch. Ohrozil vlastný život, aby zachránil blížneho. To neurobil každý jeden duchovný.“

Pamätnú tabuľu požehnal arcibiskup prešovskej archieparchie Ján Babjak. „Biskup Pavol Gojdič mal heslo: Boh je láska, milujme Ho. V tejto vete je vystihnuté všetko, čo by človek mal poznať a čím by sa mal riadiť. Skutočne, Boh je láska, sme tu, pretože nás Boh stvoril, miluje nás, vykúpil nás a chce nás zachrániť pre večnosť. To je úžasné.“

 

Účastníkom spomienky sa prihovoril aj trnavský župan Jozef Viskupič, pre ktorého sa genius loci Leopoldova spája so zločinom a trestom. „Niektoré rozsudky sú vysekané do pamätných tabúľ. Biskup Gojdič je pripomenutím toho, že niekedy pácha zločiny celá spoločnosť a že niektorí odvážni ľudia musia proti tomu stáť neomylne, niekedy aj za cenu vlastného života. Nech tabuľa symbolizuje odsúdenie oboch režimov.“

 

Miloš Lichner, Igor Rintel

Po odhalení tabule, na ktorom sa zúčastnil aj rektor Trnavskej univerzity v Trnave profesor René Bílik, nasledovala online konferencia Otvárame dvere o židovsko-kresťanskom dialógu. Obe podujatia sú výsledkom intenzívnej, konsenzuálnej a prínosnej spolupráce Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR a kresťanských cirkví na Slovensku. „Ukazujeme, že môže byť spolupráca medzi kresťanmi a židmi. Čím viac spolu diskutujeme, tým viacej zisťujeme, že je veľa vecí, na ktoré máme rovnaké názory. Dialóg je základ akejkoľvek funkčnej spoločnosti,“ povedal podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Igor Rintel.

 

Niekoľkoročný projekt Otvárame dvere je spoločným dielom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Židovského kultúrneho inštitútu. „Máme spoločné hebrejské spisy, ktoré nazývame Starý zákon. Čítame ich inou optikou, my ich ako kresťania čítame cez smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ale úcta a láska k týmto svätým textom je nám spoločná,“ hovorí prorektor Trnavskej univerzity profesor Miloš Lichner SJ. „V centre jezuitskej spirituality je snaha o dialóg a som rád, že som našiel ľudí, ktorí radi vstupujú do dialógu.“

 

Pocta biskupovi Gojdičovi, výsledok dialógu židov a kresťanov

Vyberáme najzaujímavejšie myšlienky, ktoré zazneli 25. mája 2020:

kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej komisie pre náboženské vzťahy so židmi: "S hlbokou radosťou sa zamýšľam nad súčasnými pozitívnymi vzťahmi medzi židovským ľudom a Katolíckou cirkvou na Slovensku. Tešia ma neutíchajúce snahy o prehĺbenie priateľstva a porozumenia medzi oboma náboženskými tradíciami. V tejto súvislosti vítam iniciatívu, ktorou sa vzdáva pocta biskupovi Petrovi Pavlovi Gojdičovi, ktorý pôsobil za čias nacizmu a ostáva v pamäti vďaka svojmu úsiliu o záchranu židovských životov počas šoa. Na pamiatku jeho odhodlania mu v roku 2007 Pamätník holokaustu Jad Vašem udelil titul „Spravodlivý medzi národmi“.

Boris Kollár, predseda NR SR: Biskup Gojdič aj Gréckokatolícka cirkev na Slovensku už boli rehabilitovaní. Ale výročie tzv. Prešovského soboru, ktorý zinscenovala vtedajšia štátna moc, nám poskytuje príležitosť urobiť ešte jedno gesto, ktoré sa malo uskutočniť už oveľa skôr. Ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky pri príležitosti výročia 70. výročia zrušenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu a 60. výročia mučeníckej smrti jej biskupa Pavla Petra Gojdiča v tejto väznici, vyjadrujem Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, reprezentovanej jej najvyššími predstaviteľmi, oficiálne ospravedlnenie za protizákonné a nedemokratické postavenie mimo zákona.

Ospravedlňujem sa tiež všetkým slovenským občanom, ktorým štátna moc odňala práva, ukradla majetok, zbavila dôstojnosti a vzala to najcennejšie -  život.

Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí: Na mieste jeho tragického skonu dnes predstavitelia kresťanov/katolíkov? a židov prejavujú úctu k symbolu človečenstva. Po ich boku, najvyšší predstaviteľ zákonodarnej  moci na Slovensku vyslovil po prvýkrát slová ospravedlnenia za činy zneužitej štátnej moci. To, že dnes kresťania/katolíci a židia stoja vedľa seba vďačíme kresťansko-židovskému dialógu, ktorý je intenzívnejší a plodnejší ako kedykoľvek predtým. Práve dialóg  je kľúčové slovo - umožňuje neustále zbližovanie a nachádzanie takých tém, ktoré nás spájajú. A je ich veľmi veľa. Biskup Gojdič mal odvahu vystupovať proti obom totalitným režimom, ktoré sme na Slovensku zažili. Dnes máme, žiaľbohu, aj v národnej rade aj mimo nej vášnivých obhajcov a obdivovateľov týchto režimov. A preto aj dnes potrebujeme výrazné osobnosti s vlastnosťami biskupa Gojdiča, pretože nesmieme dopustiť, aby sa história zopakovala a aby sa zlo opäť ujalo moci.

 foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská

Boris Kollár, Odhalenie pamätnej tabule P. Gojdičovi v Leopoldove (25.5.2020)
Rektor René Bílik
Odhalenie pamätnej tabule P. Gojdičovi v Leopoldove (25.5.2020)
Odhalenie pamätnej tabule P. Gojdičovi v Leopoldove (25.5.2020)
Ján Babjak
Ján Babjak, René Bílik
Odhalenie pamätnej tabule P. Gojdičovi v Leopoldove (25.5.2020)
Miloš Lichner moderuje konferenciu Otvárame dvere
Pamätný zápis Pavol Gojdič