E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

NATO in the 21th Century

Veľvyslanectvo USA na Slovensku spolu s Katedrou politológie FF TU v Trnave pozývajú študentov, podagógov a širokú verejnosť na prednášku doktora S. Foestra (United States Air Force Academy) s názvom NATO a európska bezpečnosť. Prednáška sa uskutoční 26. marca 2018 o 14.30 v miestnosti 3P1 na FF TU.

Moderátorom prednášky bude doc. Martin Klus.