Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Naši študenti dosiahli jeden zo svojich cieľov

Na Trnavskej univerzite už druhý týždeň vládne slávnostná atmosféra. Študenti z končiacich ročníkov sa spolu so svojimi najbližšími tešia zo zavŕšenia dôležitej životnej etapy. Slávnostné sľuby a preberanie diplomov sa v tomto roku konali v dňoch: 20. 6. Teologická fakulta, 25. 6. Filozofická fakulta aj Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 26. 6. Právnická fakulta a 27. 6. Pedagogická fakulta.