E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Náš pedagóg sa stal členom britskej Kráľovskej spoločnosti umenia

Doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD., F.R.S.A. pôsobí na našej univerzite ako vedúci Katedry sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce. Zameriava sa najmä na sociálnu politiku, sociálne zabezpečenie a sociálnu ekonomiku v národnom i medzinárodnom kontexte, na sociálnu i psychoterapeutickú intervenciu, komunikáciu, interkulturálnu komunikáciu. Pravidelne prednáša na viacerých zahraničných univerzitách.

V rokoch 2004-2012 pôsobil ako sociálny pracovník a manažér v projekte „House of Family“ v Phnom Penh, Kambodža. Za svoje pôsobenie získal v roku 2017 štátne vyznamenanie Kambodžského kráľovstva a v roku 2018 sa stal členom britskej Kráľovskej spoločnosti umenia v Londýne. Získaním titulu Fellowship of Royal Society of Arts sa zaradil medzi popredné osobnosti, ako svetový fyzik Stephen Hawking, spisovateľ Charles Dickens, ynálezca a jeden z vodcov americkej revolúcie Benjamin Franklin.

Verejnosť o získaní členstva informovala agentúra TASR.

Docentovi Botekovi k významnému členstvu srdečne gratulujeme!