Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Národný štipendijný program - vypracovanie žiadosti o štipendium; postupy, materiály a podklady „Ako podať žiadosť“

Zdroj: 
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu