Skočiť na hlavný obsah

MVS a MMVS služba

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

UK TU si sprostredkovanie výpožičky z fondov slovenských knižníc neúčtuje, v niektorých knižniciach sa však požaduje úhrada poštovného a hradia sa kópie článkov. V takomto prípade dostanete informáciu o poplatkoch MVS. Služba sa poskytuje výlučne čitateľom UK TU Trnava a v prípade, že sa žiadaná publikácia nenachádza vo fonde UK TU Trnava alebo iných knižničných oddeleniach v meste Trnava. MVS,MMVS sprostredkováva Mgr. Lucia Bellovičová. Žiadanku s čo najpresnejšou citáciou, je možné odovzdať osobne denne v priestoroch knižnice na 2. poschodí, č.dv. 218, alebo odoslaním vyplneného elektronického formulára, či emailom na adresu: lucia.bellovicova [at] truni.sk

Medziknižničná výpožičná služba pre iné knižnice v SR: zdarma

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba sa pre slovenské knižnice poskytuje zo zahraničných knižníc po overení, že sa publikácia či periodikum nenachádza v knižniciach na území SR. Sprostredkovanie výpožičky zo zahraničia MMVS sa podľa nového knižničného poriadku Univerzitnej knižnice v Bratislave platného od 1.6.2015 účtuje takto:

2.Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc*
- výpožička originálu dokumentu z ČR     4,50 €
- papierová kópia článku 1 strana A4     0,20 €
- výpožička originálu dokumentu z NK Praha     9,60 €
- papierová kópia článku 1–40 strán z fondov NK Praha     9,60 €
- za každú ďalšiu stranu nad 40 strán     0,20 €

3.Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov zahraničných knižníc*
- výpožička originálu dokumentu     15,00 €
- papierová kópia článku za 1 - 40 strán     5,50 €
- za každú ďalšiu stranu nad 40 strán     0,20 €
- výpožička originálu dokumentu z TheBritishLibrary     25,00 €
- papierová kópia článku 1–40 strán z TheBritishLibrary     16,00 €
- papierová kópia článku za 1–40 strán prostredníctvom služby Subito     7,20 €
- za každú ďalšiu stranu nad 40 strán     0,20 €

4.Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty v MVS

- žiadajúca knižnica za každých aj začatých 14 dní  -  1,65,- €

- V prípade nevyzdvihnutia objednaného MVS dokumentu - 5,00€

5.Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty v MMVS

- žiadajúca knižnica za každých aj začatých 7 dní  -  3,30,- €