Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

MVS MMVS

Medziknižničná výpožičná služba (MVS)

UK TU si sprostredkovanie výpožičky z fondov slovenských knižníc neúčtuje, v niektorých knižniciach sa však požaduje úhrada poštovného a hradia sa kópie článkov. Služba sa poskytuje výlučne čitateľom UK TU Trnava a v prípade, že sa žiadaná publikácia nenachádza vo fonde UK TU Trnava. MVS,MMVS sprostredkováva p. V. Čambálová. Žiadanku, s čo najpresnejšou citáciou, je možné odovzdať osobne denne 8h-15h,na 2. poschodí, č.dv. 218, odoslaním vyplneného elektronického formulára alebo zaslať emailom: viera.cambalova@truni.sk

1. Medziknižničná výpožičná služba z fondov UK Bratislava iným knižniciam v SR

- výpožička originálu dokumentu      zadarmo
- papierová kópia článku do 5 strán   -      0,50,- €
- za každú ďalšiu stranu nad 5 strán A4   -  0,10,- € 
- digitálna kópia článku do 5 strán    -       0,50,- € 
- za každú ďalšiu stranu – 1 strana   -       0,10,- €

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)

Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba sa pre slovenské knižnice poskytuje zo zahraničných knižníc po overení, že sa publikácia či periodikum nenachádza v knižniciach na území SR. Sprostredkovanie výpožičky zo zahraničia MMVS sa podľa nového knižničného poriadku Univerzitnej knižnice v Bratislave platného od 1.6.2015 účtuje takto:

2.Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov českých knižníc*
- výpožička originálu dokumentu z ČR     4,50 €
- papierová kópia článku 1 strana A4     0,20 €
- výpožička originálu dokumentu z NK Praha     9,60 €
- papierová kópia článku 1–40 strán z fondov NK Praha     9,60 €
- za každú ďalšiu stranu nad 40 strán     0,20 €

3.Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba z fondov zahraničných knižníc*
- výpožička originálu dokumentu     15,00 €
- papierová kópia článku za 1 - 40 strán     5,50 €
- za každú ďalšiu stranu nad 40 strán     0,20 €
- výpožička originálu dokumentu z TheBritishLibrary     25,00 €
- papierová kópia článku 1–40 strán z TheBritishLibrary     16,00 €
- papierová kópia článku za 1–40 strán prostredníctvom služby Subito     7,20 €
- za každú ďalšiu stranu nad 40 strán     0,20 €

4.Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty v MVS

- žiadajúca knižnica za každých aj začatých 14 dní  -  1,65,- €

5.Poplatky za prekročenie výpožičnej lehoty v MMVS

- žiadajúca knižnica za každých aj začatých 7 dní  -  3,30,- €