Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Migrácia: Náboženstvá bez hraníc - európska a americká perspektíva

Pedagogická fakulta organizuje konferenciu o súčasnej „migračnej kríze“ v Európe z interdisciplinárnej perspektívy, prednostne ako o náboženskom a kultúrnom fenoméne. Prednášajúci spolu s účastníkmi budú reflektovať európsku a americkú historickú skúsenosť s migráciou, ako aj špecificky európske a americké prístupy k migrácii.