Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Memorandum of Understanding

Dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce prof. Slaný, podpísal 13. augusta 2018 s regionálnym ministrom zdravotníctva Francis Gwama Mwatsahu memorandum o vzájomnej spolupráci na tri roky. Obe strany sa zaviazali k pokračujúcej rozvojovej spolupráci v oblasti projektov, vedecko-výskumných, vzdelávacích a tréningových aktivít a mobilít našich pedagógov a študentov v Keni. Memorandum nadväzuje na dlhoročné partnerstvo s ministerstvom zdravotníctva a krajskou nemocnicou v Kwale, čo potvrdzuje aj prebiehajúci dvojročný projekt s podporou SlovakAid - SAMRS/2017/KE/1/2 s názvom - Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad výskytom infekčných ochorení.

Zdroj: FZaSP.