Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Memorandum o spolupráci medzi TU a Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

 

Rektor M. Šmid a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Z. Stavrovská podpísali 26. januára 217 Memorandum o spolupráci medzi TU a Úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Spolupráca bude pomáhať naďalej vytvárať vhodné podmienky pre štúdium študentov so špecifickými potrebami na našich fakultách. Viac informácií pre záujmecov so špecifickými potrebami je možné nájsť na podstránke Centra podpory študentov.