Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Medzinárodný vedecký kongres

Právnická fakulta v dňoch 20. - 21. septembra 2018 v aule Pazmaneum spoluorganizuje medzinárodný vedecký kongres Trnavské právnické dni: Právny štát - medzi vedou a umením. Právny štát predstavuje nielen rámec fungovania v demokracii, ale aj ideu, na ktorú sa upínajú subjekty práva pri domáhaní sa svojich práv. Ambíciou kongresu je uchopiť spôsobilosť práva právneho štátu a reagovať na jeho premenlivosť. 

Program kongresu | Pozvánka