Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Medzinárodný kongres o nádeji organizovaný Teologickou fakultou TU

Počas kongresu s názvom HOPE. WHERE DOES OUR HOPE LIE?, ktorý sa konal v dňoch 28. až 31. augusta v Bratislave, diskutovali teológovia a filozofi o nových výzvach na dialóg náboženstiev a spoločnosti.

Spolu s Teologickou fakultou Trnavskej univerzity bol kongres organizovaný Európskou spoločnosťou pre katolícku teológiu (ESCT), ktorá sa venuje interdisciplinárnemu výskumu, združuje 800 členov a tento rok oslavuje tridsiate výročie svojho pôsobenia. Prezidentkou ESCT bola prof. Marie-Jo Thiel zo Štrasburgu, počas kongresu bol za nového prezidenta zvolený prof. Miloš Lichner SJ, dekan Teologickej fakulty TU.  

„Podarilo sa nám vyslať nielen pre domácu verejnosť, ale aj pre zahraničie dôležitý signál o kultivovanej a intelektuálnej diskusii, nakoľko kongres bol v histórii Slovenska najväčším teologickým podujatím,“ konštatoval Miloš Lichner. Počas otváracieho ceremoniálu prestíž kongresu vyzdvihol aj prof. René Bílik, rektor Trnavskej univerzity a poďakoval Teologickej fakulte za reprezentáciu univerzity na európskej úrovni.