Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Medzinárodné sympózium

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Central European Philosophy of Education Society organizuje medzinárodné sympózium

KONTINENTÁLNA  PEDAGOGIKA - jej problémy a výzvy v historickej a filozofickej optike

(Smolenický zámok, Kongresové centrum SAV, 17. - 18. október 2016)

 

Cieľom sympózia je reflexia súčasnej kontinentálnej pedagogiky v krajinách strednej, južnej a juhovýchodnej Európy.

Bližšie inforácie nájdete v priloženom programe (.pdf)