Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Medzinárodná konferencia o spoločenskej zodpovednosti

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľujeme si Vás pozvať na medzinárodnú konferenciu o spoločenskej zodpovednosti, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. - 30. mája 2018  v Aule Pazmaneum Trnavskej univerzity v Trnave. Organizátormi konferencie sú Centrum výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o. z. (CVZP, o.z.) a Trnavská univerzita v Trnave.

Konferencia je pilotnou akciou, ktorá, ako sme presvedčení, začne tradíciu usporadúvania nielen konferencií, workshopov, ale aj iných typov podujatí a ocenení s jedinou spoločnou tematikou - SPOLOČENSKÁ  ZODPOVEDNOSŤ. Zameraná je hlavne (ale nie výlučne) na zamestnancov verejnej správy s cieľom zvýšiť povedomie o spoločenskej zodpovednosti a  o spôsoboch uplatňovania jej princípov a prístupov organizáciami.

Prihlásiť sa môžete do 25. mája 2018 vyplnením záväznej prihlášky v POZVÁNKE alebo online.

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.
...aby naše konanie bolo zodpovedné voči nám i našim deťom...

 

za organizátorov konferencie

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA. - predseda CVZP, o.z.
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. - rektor Trnavskej univerzity v Trnave