Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Mama má Emu

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

Srdečne vás pozývam na naše prvé tohtoročné podujatie pri príležitosti roku čitateľskej gramotnosti.