Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

The Lion and the Captive: Phenomenological Aesthetics in Jean-Louis Chrétien's "Does Beauty Say Adieu?"

Zdroj: 
Filozofická fakulta

Katedra filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Centrum fenomenologických štúdií, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Society for the Phenomenology of Religous Experience vás pozýva na prednášku  The Lion and the Captive: Phenomenological Aesthetics in Jean-Louis Chrétien's "Does Beauty Say Adieu?", ktorá sa uskutoční dňa 24.3.2017 večer o 18:00 v miestnosti 4P2.
Našim prednášajúcim hosťom je Dr. Javier Enrique Carreño, profesor z Františkánskej univerzity v rakúskom Gamingu (Franciscan University of Steubenville), kde vyučuje filozofiu a anglickú literatúru. Jeho odborným filozofickým zameraním je fenomenológia (Husserl, fenomenologická estetika) a filozofia náboženstva.

Bližšie informácie: https://www.facebook.com/filozofiatrnava/
http://filozofia.truni.sk/?mod=noticeboard&detail=258