Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Lekár, ktorý sa stal symbolom odporu proti režimu

Spomienka na bývalého politického väzňa Silvestra Krčméryho, držiteľa pápežského vyznamenania a vyznamenania prezidenta Slovenskej republiky sa konala Bratislave 11. septembra 2018. Skautský zbor Silvestra Krčméryho slávnostne otvoril skautský rok s Krčméryho myšlienkou „ani deň bez čiarky“. Podujatie pokračovalo predstavením jeho osoby a diskusiou s autorom divadelnej hry Nepolepšený svätec – Ľubomírom Feldekom, hercom Matejom Marušinom, ktorý stvárňuje postavu Krčméryho a priateľom Silvestra Krčméryho, rektorom TU Marekom Šmidom.

MUDr. Silvester Krčméry (1924 - 2013) bol spoluzakladateľom slovenského katolíckeho disentu a jedným z najväčších odporcov totality. Študoval na lekárskej fakulte v Bratislave, pokračoval v Paríži i v Prahe. Počas štúdia spolu s priateľom Vladimírom Juklom organizovali evanjelizáciu študentov, najmä pražských medikov, a robotníkov v českom pohraničí. Rozvoj tzv. katolíckej akcie bol hlavným dôvodom ich štvortýždňového zatknutia a vyšetrovania Štátnou bezpečnosťou v roku 1946. Koncom júla 1951 bol Silvester počas základnej vojenskej služby zatknutý a vo vyšetrovacej väzbe strávil tri roky. V roku 1954 ho Vojenský súd v Trenčíne odsúdil za vlastizradu na 14 rokov väzenia. Z nich strávil 10 rokov vo viacerých väzniciach a v pracovných táboroch. Po prepustení pôsobil 20 rokov ako lekár v Bratislave.

Zdroj: TK KBS, UPN