Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kto chce reprezentovať mladých ľudí v OSN ?

Zdroj: 
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy a spoluprácu


Rada mládeže Slovenska ponúka mladému človeku vo veku 18 až 24 rokov možnosť posadiť sa za okrúhly stôl s celosvetovou diplomatickou špičkou v OSN v New Yorku. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR otvára v roku 2012 už šiesty krát prihlasovanie do programu Mladí OSN. Možnosť prihlásiť sa potrvá do 31. marca.

Čo bude delegát robiť? Mládežnícky delegát alebo delegátka prednesie svoj vlastný prejav v pléne Valného zhromaždenia v New Yorku a bude spolu s mládežníckymi delegátmi z iných krajín lobovať za väčšie zapojenie mladých ľudí do tvorby politík v OSN.

Predpokladom úspechu kandidáta je zvládnutie dvojkolového výberu. V prvom kole budú kandidáti posielať prihlášky, eseje a životopisy v anglickom jazyku. V druhom kole šiesti vybraní účastníci absolvujú debatný turnaj a ústny pohovor. Meno nového delegáta budeme poznať začiatkom mája 2012.

Rada mládeže delegátovi alebo delegátke uhradí náklady spojené s účasťou na programe.

Viac informácií o programe nájdete na webovej stránke www.mladez.sk/mladiosn

Kontakt:                   
Dana Vitálošová, koordinátorka programu,
dana.vitalosova@mladez.sk, tel.: 0905727040
www.mladez.sk/mladiosn

Rada mládeže Slovenska, www.mladez.sk


Rada mládeže Slovenska je občianske združenie pôsobiace v oblasti zastupovania a poskytovania služieb pre detské a mládežnícke mimovládne organizácie a v oblasti prezentácie ich činnosti a aktivít smerom k verejnosti. Prostredníctvom spolupráce s odborníkmi z rôznych oblastí prispieva k profesionalizácii práce s deťmi a mládežou na Slovensku.

Združuje 38 občianskych združení a neziskových organizácií venujúcich sa práci s deťmi a mládežou.