E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Kreatívci Pedagogickej fakulty zožali úspech

Česko­‑slovenská študentská vedecká konferencia v didaktike informatiky 8. júna 2018 už šiesty rok poskytla študentom príležitosť prezentovať vlastné vedecké a odborné práce. Cieľom prác malo byť skvalitnenie vyučovania prostredníctvom využitia moderných digitálnych technológií. Blahoželáme oceneným autorom inovatívnych návrhov v sekcii Edukačný softvér: Štefánii Lapšanskej za prácu Animačno­‑simulačné modely na podporu vyučovania základov algoritmizácie a programovania, a Jánovi Kožlejovi za prácu Vyučovanie programovania v jazyku C# vytváraním hier v prostredí Unity3D.
Zdroj:
Pedagogická fakulta.